บล็อกของ pdn32405

พันธะเคมี

รูปภาพของ pdn32405

 

 

พันธะเคมี  

พันธะเคมี

รูปภาพของ pdn32405

 

 

พันธะเคมี  

           พันธะเคมี  หมายถึง  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม 2 อะตอม หรือ ไออนเข้าด้วยกันเป็นโมเลกุลหรือเป็นกลุ่มของอะตอมทั้งนี้ แรงยึดเหนี่ยวจะขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนวงนอกของอะตอม (Valence Electron) เท่านั้นมีการถ่ายโอน หรือการใช้ิอเล็กตรอนร่วมกันทำให้เกิดพันธะเคมีที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนให้เกิดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะขึ้นมาทำให้โมเลกุลที่เกิดขึ้นมีความเสถียรขึ้น

 พันธะเคมี  ประกอบด้วย

-พันธะโคเวเลนต์

-พันธะไอออนิก

-พันธะโลหะ

พันธะเคมี

รูปภาพของ pdn32405

พันธะโควาเลนต์ (Covalent bond)

พันธะเคมี

รูปภาพของ pdn32405

พันธะเคมี

พันธะเคมี 

              พันธะเคมี (Chemical Bond) หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม 2 อะตอม หรือไอออนเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลหรือเป็นกลุ่มของอะตอม ทั้งนี้ แรงยึดเหนี่ยวจะขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนวงนอกของอะตอม (Valence Electron) เท่านั้น  มีการถ่ายโอนหรือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันทำให้เกิดพันธะเคมีที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนให้เกิดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะขึ้นมาทำให้โมเลกุลที่เกิดขึ้นมีความเสถียรขึ้น

พันธะเคมี   ประกอบด้วย

-พันธะโคเวเลนต์   (Covalent bond)

รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนซ์

รูปภาพของ pdn32405

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.อธิบายรูปร่างโมเลกุล

2.อธิบายการใช้แบบจำลอง

รูปร่างโมเลกุล

1.อธิบายเกี่ยวกับรูปร่างโมเลกุล

  รูปร่างโมลุกุลโคเวเลนซ์ขึ้นอยู่กับ ทิศทางของพันธะโคเวเลนซ์  คสามยาว

และมุมระหว่างพันธะโคเวเลนต์ของอะตอมกลาง

   

 

ทิศทางของพันธะขึ้นอยู่กับ

-แรงผลักระหว่างพันธะรอบอะตอมกลาง เพื่อให้ห่างกันมากที่สุด

-แรงผลักของอิเล็กตรอนคู่อิสระของอะตอมกลางที่มีต่อพันธะรอบอะตอมกลาง

แรงนี้มีค่ามากกว่าแรงที่พันธะผลักกันเอง

ต้นเล็บครุฑ

รูปภาพของ pdn32405

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์