บล็อกของ pdnratanapa

/ครั้งที่ ๑ การวิเคราะห์คุณค่าจากการอ่าน

รูปภาพของ pdnratanapa

ห้องเรียนออนไลน์ครูรัตนาภา เรืองวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

รูปภาพของ pdnratanapa

ห้องเรียนออนไลน์ครูรัตนาภา  เรืองวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

ห้อง ม.๑/๑        งานครั้งที่ ๑ / ครั้งที่ ๒ / ครั้งที่ ๓

ห้อง ม.๑/๒        งานครั้งที่ ๑ / ครั้งที่ ๒ / ครั้้งที่ ๓

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูรัตนาภา เรืองวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

รูปภาพของ pdnratanapa

ห้องเรียนออนไลน์ครูรัตนาภา  เรืองวิเศษ โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม

วิชาภาษาไทย  ท๒๑๑๐๒  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิชาภาษาไทย  ท๒๑๑๐๑  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิชาภาษาไทย  ท๒๑๑๐๒  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิชาภาษาไทย  ท๒๑๑๐๑  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11 ส่งภายในวันศุกร์นี้ เป็นอย่างช้า คนละ 2 บท ดังตัวอย่าง

รูปภาพของ pdnratanapa

มัสมั่นแกงแก้วตา  หอมยี่หร่ารสร้อนแรง

ชายใดได้กลืนแกง  แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา

 

 

ยำใหญ่ใส่สารพัด   วางจานจัดหลายเหลือตรา

รสดีด้วยน้ำปลา     ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์