บล็อกของ mswsompoch

รายงาน เรื่อง โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและจากบุหรี่ สำหรับนักเรียน ม.๔/๒

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมเสนอแนะ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๕๓ และดำเนินการดังนี้

รายงาน เรื่อง โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและจากบุหรี่ สำหรับนักเรียน ม.๔/๑

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมเสนอแนะ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๕๓ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างของหัวใจ สำหรับนักเรียน ม.๔/๒

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๗ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๗๔ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างของหัวใจ สำหรับนักเรียน ม.๔/๑

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๗ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๗๔ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง การหมุนเวียนเลือดของปลา สำหรับนักเรียน ม.๔/๑

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๖ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๗๓ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง การหมุนเวียนเลือดของปลา สำหรับนักเรียน ม.๔/๒

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๖ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๗๓ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างของไต สำหรับนักเรียน ม.๔/๒

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๔ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๖๑ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างของไต สำหรับนักเรียน ม.๔/๑

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๔ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๖๑ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างภายนอกของหมูหรือปอดวัว สำหรับนักเรียน ม.๔/๒

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๑๑.๔ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๓ ของ สสวท. หน้าที่ ๑๔๑ และดำเนินการดังนี้

บทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างภายนอกของหมูหรือปอดวัว สำหรับนักเรียน ม.๔/๑

รูปภาพของ mswsompoch

     ให้นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ๖.๑ ในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม ๒ ของ สสวท. หน้าที่ ๔๔ และดำเนินการดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์