บล็อกของ stn39402

เกาะเกร็ด

รูปภาพของ stn39402

                                                                         เกาะเกร็ด นนทบุรี

                                                   

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านงานต่างๆ

รูปภาพของ stn39402

                                                             บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆๆ

 

                                                   1บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจ ธนาคาร เเละโรงเเรม

 

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกเเละหน่วยงานของรัฐ

รูปภาพของ stn39402

                                                   บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีก

                                                           

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการคมนาคมการสื่อสารเเละวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ stn39402

                                                             บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการคมนาคมการสื่อสาร

                                                           

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจสายการบินเเละการบันเทิง

รูปภาพของ stn39402

                                                          บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจสายการบิน

                                                 

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานเเพทย์ สถานศึกษาเเละอุตสาหกรรม

รูปภาพของ stn39402

                                                                     คอมพิวเตอร์ในงานเเพทย์ 

                           

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้าน ธุรกิจ ธนาคาร เเละโรงเเรม

รูปภาพของ stn39402

                                                           บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้าน ธุรกิจ 

                                    

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

รูปภาพของ stn39402

                                                                   สารบัญ

                                                 1 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศกัมพูชา

 

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน(สิงคโปร์)

รูปภาพของ stn39402

                           ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศสิงคโปร์

 

                    

   


          สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนา ทำให้ประเทศนี้มีศิลปวัฒนธรรมที่หลาก หลาย สำหรับเทศกาลที่สำคัญของสิงคโปร์ก็จะเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเช่น

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน(เวียดนาม)

รูปภาพของ stn39402

          ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศเวียดนาม

 

    

      ศิลปวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเวียดนามจะได้รับอิทธิพลจากจีนและฝรั่งเศส เวียดนามมีเทศกาลที่สำคัญ ได้แก่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์