บล็อกของ NB39414

พระราชวังแวร์ชาย

รูปภาพของ NB39414

ชื่อพระราชวังแวร์ชาย

สถานที่ตั้งPlace d'Armes, 78000 แวร์ชาย, ฝรั่งเศส

จุดเด่นของที่นี้คือ เราเริ่มจากทางเข้าที่มีการจัดสวนได้อย่างสวนงามเรียกได้ว่าแถบจะสวยที่สุดในโลกเลยที่เดียว พอเข้าไปอันดับแรกน่าเข้าคือห้องกระจกห้องกระจกนั้นมีความสำคัญอยู่มากคือเป็นห้องที่ใช้ในการลงสัญญาสงบศุกกับประเทศเยอรมันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือในพระราชวังแวร์ชายไม่มีห้องน้ำซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงลืมออกเเบบสร้างห้องน้ำขึ้นมา

สารบัญ

รูปภาพของ NB39414

 ชนิดของการสื่อสาร

 

ประเภทของสัญญาณ

อุปกรณ์การสื่อสาร

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ NB39414

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

 
1.ความสะดวกในการเก็บข้อมูลสามารถเก็บไว้ได้มากเเละปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลได้ถึง200หน้า
2.ความถูกต้องของข้อมูลสามารถ จะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนถ้าเกิดความผิดพลาดจะมีการรรับรเละเเก้ไขใหม่

การรับ-ส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ NB39414

เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    เทคโนโลยีในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบใช้สาย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ดังนี้

    4.1 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบใช้สาย
         เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบใช้สาย แบ่งออกตามชนิดของสายสื่อสารได้ 3 ชนิด ดังนี้

อุปกรณ์การสื่อสาร

รูปภาพของ NB39414

การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ 5 อย่าง (ดังรูป) ได้แก่

ประเภทของสัญญาณ

รูปภาพของ NB39414
ประเภทของสัญญาณการสื่อสารข้อมูลสัญญาณอนาล๊อก (Analog signal) คือ เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง ที่มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์(Sine Wave) โดยหน่วยวัดสัญญาณแบบนี้คือ เฮิรตซ์(Hertz) โดยมีลักษณะสมบัติ 2 ประการคือ

ชนิดของการสื่อสาร

รูปภาพของ NB39414

องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้

สารบัญ

รูปภาพของ NB39414

อาหารอาเซียน

อาหารอาเซียน1

อาหารอาเซียน2

อาหารอาเซียน5

รูปภาพของ NB39414

 

อาหารอาเซีนยน4

รูปภาพของ NB39414

4. กัมพูชา (Cambodia) : อาม็อก (Amok)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์