บล็อกของ nbrsanti

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครู สันติ ทองชุม

รูปภาพของ nbrsanti

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครู สันติ  ทองชุม

    ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ทุกคน ทำงานอะไร  ส่งอย่างไร  หมดเขตเมื่อไร รายละเอียด ฯลฯ ที่ต้องแจ้างให้นักเรียนทราบ

ห้องเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ อ สันติ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รูปภาพของ nbrsanti

ห้องเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ อ สันติ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

        สวัสดีครับนักเรียนที่เรียนกับครูในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558     ให้นักเรียนคลิกที่ห้องตัวเองให้ถูกต้อง

                     ม. 5/1 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4(ว32201)      งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3 / งานครั้งที่ 4 / งานครั้งที่ 5

ห้องเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ อ สันติ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrsanti

ห้องเรียนออนไลน์ ฟิสิกส์ อ สันติ ทองชุม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

        สวัสดีครับนักเรียนที่เรียนกับครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557     ให้นักเรียนคลิกที่ห้องตัวเองให้ถูกต้อง

                     ม. 4/1 เทคนิกปฎิบัติการฟิสิกส์          งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2 / งานครั้งที่ 3 / งานครั้งที่ 4 / งานครั้งที่ 5

สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต สันติ ทองชุม

รูปภาพของ nbrsanti

 

 

 

 

แสงเชิงฟิสิกส์

(สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต)

 

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครู สันติ ทองชุม ฟิสิกส์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราลัย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ nbrsanti

 

ห้องเรียนออนไลน์  ครู สันติ ทองชุม ฟิสิกส์  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราลัย กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่ 1/2557

ภาคเรียนที่ 2/2557

ภาคเรียนที่ 1/2558

ภาคเรียนที่ 2/2558

ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาคเรียนที่ 2/2559

      แสงเชิงฟิสิกส์

เครื่องวัดไฟฟ้า สันติ ทองชุม

รูปภาพของ nbrsanti

เครื่องวัดไฟฟ้า  อ  สันติ ทองชุม

      มิเตอร์ (Meter) ถือเป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไป มิเตอร์ ชนิดนี้จะมีส่วนแสดงผลอยู่ในรูปของเข็มชี้บ่ายเบนไป เรียกส่วนนี้ว่าส่วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์  (Meter Movement)   ซึ่งจะเป็นชนิดมิเตอร์กระแสไฟตรง  (Direct – Current Meters)

การต่อตัวต้านทาน สันติ ทองชุม

รูปภาพของ nbrsanti

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์