บล็อกของ nbrparichart

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครูปาริชาต บุญวิเชียร

รูปภาพของ nbrparichart

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ทุกคน ( คะแนน 5 คะแนน )


1.ให้นักเรียนศึกษาทฤษฏีการกำเนิดโลกและแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่


2.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องส่วนประกอบของโลก


3. เมื่อศึกษาทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโลกของเราได้อย่างไร


ส่ง 15  พ.ย. 57 เวลา 09.30 น.

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครูปาริชาต บุญวิเชียร

รูปภาพของ nbrparichart

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ทุกคน ( คะแนน 5 คะแนน )


1.ให้นักเรียนศึกษาทฤษฏีการกำเนิดโลกและแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่


2.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องส่วนประกอบของโลก


3. เมื่อศึกษาทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโลกของเราได้อย่างไร


ส่ง 15  พ.ย. 57 เวลา 09.30 น.

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ครูปาริชาต บุญวิเชียร

รูปภาพของ nbrparichart

งานครั้งที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ทุกคน ( คะแนน 5 คะแนน )1.ให้นักเรียนศึกษาทฤษฏีการกำเนิดโลกและแสดงความคิดเห็นว่าเป็นไปได้หรือไม่ไว้ด้านล่าง


2.ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องส่วนประกอบของโลก


3. เมื่อศึกษาทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโลกของเราได้อย่างไร


ส่งวันที่ 15 พ.ย. 57 เวลา 09.30 น.


 

ห้องเรียนครูปาริชาต บุญวิเชียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrparichart

ห้องเรียนครูปาริชาต บุญวิเชียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557


สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูในภาคเรียนที่ 2 / 2557 ครูขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนและส่งงานให้ครบถ้วนนะค่ะ..ขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียน


ห้อง2/1 งานครั้งที่1| งานครั้งที่2 | งานครั้งที่3| งานครั้งที่4|


ห้อง2/3 งานครั้งที่1| งานครั้งที่2 | งานครั้งที่3| งานครั้งที่4|

ต้นปาริชาต

รูปภาพของ nbrparichart

สวัสดีค่ะ..ดอกปาริชาติหรือที่มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อเช่นต้นปาริฉัตร.ต้นทองหลาง.ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีในพุทธประวัติและมีตำนานกล่าวขานถึงต้นไม้ชนิดนี้ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าได้SurprisedLaughingWink

ห้องเรียนออนไลน์ครูปาริชาต บุญวิเชียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

รูปภาพของ nbrparichart

Kissห้องเรียนออนไลน์


ครูปาริชาต  บุญวิเชียร


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์