บล็อกของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 


    - IS 3 (ผลงานที่เป็นสาธารณประโยชน์)  ถ้าไม่ได้/ไม่แน่ใจให้เปลี่ยนด่วน ส่งหัวข้อใหม่ให้ครูทราบด้วย  ภายใน 20 วันนะคะ

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 


    - IS 3 (ผลงานที่เป็นสาธารณประโยชน์)  ถ้าไม่ได้/ไม่แน่ใจให้เปลี่ยนด่วน ส่งหัวข้อใหม่ให้ครูทราบด้วย  ภายใน 20 วันนะคะ

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 


    - IS 3 (ผลงานที่เป็นสาธารณประโยชน์)  ถ้าไม่ได้/ไม่แน่ใจให้เปลี่ยนด่วน ส่งหัวข้อใหม่ให้ครูทราบด้วย  ภายใน 20 วันนะคะ

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol


รูปภาพของ nbrunarot

 


     นักเรียนทุกคนทราบ


    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด


    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่


    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot khatkhol

รูปภาพของ nbrunarot

งานครั้งที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่2 /2557 ครูunarot  khatkhol

     นักเรียนทุกคนทราบ

    - ทบทวนหัวข้อIS ในภาคเรียนที่ 1 ที่ ลองดูซิว่า ในภาคเรียนที่ 2 ในIS 2  จะเป็นการนำเสนอเธอจะทำวิธีใด

    - เรื่องที่ทำIS1 -2 สามารถต่อยอดไปถึง IS 3 ได้หรือไม่

    - ถ้าIS3   จะทำอะไร กับใคร ที่ไหน 

    - IS 3 (ผลงานที่เป็นสาธารณประโยชน์)  ถ้าไม่ได้/ไม่แน่ใจให้เปลี่ยนด่วน ส่งหัวข้อใหม่ให้ครูทราบด้วย  ภายใน 20 วันนะคะ

ห้องเรียน online ครูunarot khatkhol โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrunarot

ห้องเรียน online ครูunarot  khatkhol โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  กทม. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

      สวัสดีนักเรียน ม.5-6 ในรายวิชา I30202 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 2 /2557 นี้เราจะสื่อสาร /ส่งงานกันโดยห้องเรียน online  นี้

เป็นนวตกรรมที่ใหม่สำหรับครู-นักเรียน   แต่สำหรับนักเรียนบ้างคนอาจเรียนรู้แล้ว  เอาเป็นว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกัน ตกลงนะลูก

ดอกปีบ

รูปภาพของ nbrunarot

ต้นปีบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตรง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อเจริญเป็นต้นใหม่ได้ โดยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการนำเมล็ดมาเพาะ หรือใช้ต้นอ่อนที่เกิดจากรากรอบๆของต้นแม่ นำมาตัดเป็นท่อนสั้นๆ แล้วนำมาปักชำในกระบะกรวยที่ผสมด้วยขี้เถ้าแกลบก็ได้


ดอกกุหลาบ

รูปภาพของ nbrunarot

       

  สวัสดีค่ะ 

          ถ้าพูดถึงดอกไม้ มีมากมายหลากหลาย  ทั้งที่สีสรรสวยงาม  กลิ่มหอมจรุงใจ  แต่ดอกกุหลาบ   เป็นดอกไม้ที่มีความงามและเป็นสัญญาลักษณ์ใช้แทนความรัก  เป็นดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์  มีความเป็นสากล  และดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ชื่นชอบของข้าพเจ้า  ดังนั้นข้าพเจ้าอยากขอเชิญชวนมารู้จักดอกกุหลาบอย่างลึกซึ้งกันต่อไป 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์