บล็อกของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/12ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

รูปภาพของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/12 ทุกคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ให้นักเรียนไปค้นคว้าเนื้อหาเกิี่ยวกับเรือง  สถิติและข้อมูล ในระดับชั้นม 5  แล้วสรุปให้อยู่ในรูป mind map   ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2557 

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL ของบล็อก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/180023

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

รูปภาพของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 ทุกคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ให้นักเรียนไปค้นคว้าเนื้อหาเกิี่ยวกับเรือง  สถิติและข้อมูล ในระดับชั้นม 5  แล้วสรุปให้อยู่ในรูป mind map   ส่งภายในวันที่ 1 ธันวามคม 2557 

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL ของบล็อก เช่นhttp://www.thaigoodview.com/node/180023

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

รูปภาพของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 ทุกคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ให้นักเรียนไปค้นคว้าเนื้อหาเกิี่ยวกับเรือง  สถิติและข้อมูล ในระดับชั้นม 5  แล้วสรุปให้อยู่ในรูป mind map   ส่งภายในวันที่ 1ธันวาคม  2557 

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL ของบล็อก เช่นhttp://www.thaigoodview.com/node/180023

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

รูปภาพของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 ทุกคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ให้นักเรียนไปค้นคว้าเนื้อหาเกิี่ยวกับเรือง  สถิติและข้อมูล ในระดับชั้นม 5  แล้วสรุปให้อยู่ในรูป mind map   ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2557

 แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL ของบล็อก เช่นhttp://www.thaigoodview.com/node/180023

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

รูปภาพของ nbrsirin

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ภาคเรียนท่ี 2/2557 ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ทุกคน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ให้นักเรียนไปค้นคว้าเนื้อหาเกิี่ยวกับเรือง  สถิติและข้อมูล ในระดับชั้นม 5  แล้วสรุปให้อยู่ในรูป mind map   ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม  2557 

แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL ของบล็อก เช่นhttp://www.thaigoodview.com/node/180023

ต้นสาละ

รูปภาพของ nbrsirin

ที่มาhttp://www.jengsud.com/upload/pic/141435048.jpg

 

สวัสดีค่ะ ท่านผู้เยี่ยมชม ต้นสาละเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งได้มีอยู่ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย

รูปต้นสาละ ได้นำมาจากต้นจริง และจากwww.google.com 

ห้องเรียนครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsirin

ห้องเรียนครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

สวัสดีนักเรียนทุกคน ในการเรียนภาคเรียนท่ี 2/2557 ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน เรียนอย่างกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานตามท่ีครูสั่งดังต่อไปนี้

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrsirin

ห้องเรียนออนไลน์ครูศิรินทร์  เอี่ยมเจริญ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557

ภาคเรียนที่ 1/2558

ภาคเรียนที่ 2/2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์