บล็อกของ nbrnutpannika

งานชิ้นที่ 1 : ชั้น ม.3/12 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

Laughing ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 Create บล็อก ของตนเอง เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย Laughing

งานชิ้นที่ 1 : ชั้น ม.3/7 วิชา คอมพิวเตอร์3 ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

Laughingให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 Create บล็อก ของตนเอง เรื่อง ความรู้อาเซียน Laughing

สอบ : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

  •  ให้นักเรียนเข้าไปทำข้อสอบต่อไปนี้

 

งานชิ้นที่ 7 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

งานชิ้นที่ 2 (เพิ่มเติม) : ให้นักเรียน เปิดร้านค้าออนไลน์ จาก lnwshop  (รอบสอง)

งานชิ้นที่ 6 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

    ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปนี้

 

 

 

งานชิ้นที่ 5 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

   ให้นักเรียนศึกษาเอกสารต่อไปนี้ เรื่อง ระบบการชำระเงิน E-commerce  [ Download ]

   การบ้าน :  อธิบายการทำงานของรูปแบบการเงินต่อไปนี้ 

งานชิ้นที่ 4 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

   ให้นักเรียนศึกษาเอกสารต่อไปนี้ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน E-commerce  [ Download ]

   การบ้าน :  อธิบายความหมายของสิ่งต่อไปนี้ 

                 – TCP/IP 

                 – Web Server 

                 – Web Browser 

                 – Web site 

                 – Web Hosting 

                • อธิบายข้อแตกต่างของ Domain Name กับ IP Address

                • ยกตัวอย่างบริการพื้นฐานของ Internet ที่สาคัญมา 5 บริการ 

                • บอกประโยชน์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่าง 

งานชิ้นที่ 3 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

ประเภทของ E-Commerce แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer)

          คือประเภทที่ผู้ซื้อปลีกใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยู่ในอินเตอร์เน็ต

 

งานความรู้อาเซียน : ชั้น ม.3/2 วิชา คอมพิวเตอร์ 3 ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

   

    ให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  Create บล็อก ของตนเอง 

    - ส่งงานโดยนำ URL ของ บล็อกที่สร้างขึ้น พร้อม QR code ใส่ลงในช่องแสดงความคิดเห็น

งานชิ้นที่ 2 : ชั้น ม.6/8 วิชา E-Commerce ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrnutpannika

 

  งานชิ้นที่ 2 : ให้นักเรียน เปิดร้านค้าออนไลน์ จาก lnwshop 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 140 คน กำลังออนไลน์