บล็อกของ nbrkunthon

รูปแบบการเต้นตาราง 9 ช่อง

รูปภาพของ nbrkunthon

รูปแบบการเต้นตาราง 9 ช่อง

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูกุณฑณ เดขดี

รูปภาพของ nbrkunthon

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

งานครั้งที่ 1  การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน )

                1. การวิ่งระย 50 เมตร

                2. การยืนกระโดดไกล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์