บล็อกของ nbrpunrabhas

เคมีพื้นฐาน ม 4 เทอม 2

รูปภาพของ nbrpunrabhas

เคมีพื้นฐาน ม 4 เทอม 2


เรื่อง ปฏิกริยาเคมี


 


1.การเกิดปฏิกิริยาเคมี


2.พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี


3.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


4.ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


5.ปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน


 


แผนการจัดการเรียนรู้


. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

สำหรับห้อง ม.5/1-7 และ 5/11-12 ให้ทำงานต่อไปนี้

1.ให้ดูเนื้อหาจาก youtobe

2.ตั้งชื่อเรื่อง และแต่งเรื่องจากเนื้อหาที่ดู ประมาณ 1 หน้ากระดาษ

3.ระบุศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมอธิบายพอเข้าใจ

4.บอกองค์ความรู้ที่ได้จากการดู

5.ให้ส่งทาง แสดงความคิดเห็น ใน blog ของห้องตัวเอง

กำหนดส่ง ภายใน 11 พ.ย 57 เวลา 20.00 น.

งานครั้งที่ 1 ม.4/2-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครูปุณรภัส

รูปภาพของ nbrpunrabhas

งานครั้งที่ 1 ม.4/2-3 ภาคเรียนที่ 2/2557 : ครูปุณรภัส

ให้นักเรียนยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 ตัวอย่าง แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1.สารตังต้น คืออะไร

2.ผลิตภัณฑ์ คืออะไร

3.ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

กำหนดส่งภายใน 5 พ.ย. 2557 เวลา 20.00 น.

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : ภาคเรียนที่ 2/2557


 


สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารัก


สำหรับการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ ครูได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ 2 ระดับชั้น 2 รายวิชา คือ


1. รายวิชาเคมีพื้นฐาน ระดับชั้น ม.4 จำนวน 2  ห้อง คื่อ 4/2 และ 4/3


    เรื่อง ปฏิกริยาเคมี


   1.การเกิดปฏิกิริยาเคมี


   2.พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี


   3.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : ต้นไม้ในโรงเรียน

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ภาคเรียนที่ 2/2557

ต้นไม้ในโรงเรียน

ต้นแสงจันทร์

ต้นปาล์ม

ต้นคูณ

 

ต้นแสงจันทร์

รูปภาพของ nbrpunrabhas

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

Blog นี้จะกล่าวถึง ต้นแสงจันทร์ ซึ่งขึ้นอยู่หน้าอาคาร "บ้านนี้มีความสุข" ใต้ห้องผู้อำนวยการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เสน่ห์ของต้นนี้คือ ความสดชื่นค่ะ เพราะมันจะมีใบสีเขียวอ่อนที่แตกยอดตลอดเวลา ไม่ว่าจะร้อน ฝน หนาว มันก็ยังทำหน้าที่ให้ความสดชื่นทุกครั้งที่ได้ยลค่ะ

ปฏิกิริยาเคมี

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ มีสมบัติต่างจากสารเดิม
สารก่อนการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า สารตั้งต้น (reactant) และสารที่เกิดใหม่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ (product)
ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมี นอกจากได้สารใหม่แล้วยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆ อีกได้ เช่น
การเปลี่ยนแปลงพลังงาน

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส : IS 2

รูปภาพของ nbrpunrabhas

ห้องเรียน online ครูปุณรภัส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์