บล็อกของ nbrsatapon

งานครั้งที่ 2 ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครู ศตพล สมยา

รูปภาพของ nbrsatapon

งานครั้งที่ 2 ชั้น ม.1/1  

ภาคเรียนที่ 2/2557  

ครู ศตพล สมยา

 

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.2/5 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครู ศตพล สมยา

รูปภาพของ nbrsatapon

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.2/5  ภาคเรียนที่ 2/2557  

ครู ศตพล สมยา

 ให้นักเรียนชั้น ม.1/1 ทุกคน เปรียบเทียบตนเอง กับสิ่งของเครื่องใช้มาอย่างน้อย  3  อย่าง ว่าตนเองมีประโยชน์ และโทษ อย่างไร พร้อมทั้งหารูปภาพประกอบ  (5 คะแนน)

กำหนดส่งภายใน วันที่  2 พฤศจิกายน  2557    เวลา  09.00 น. โดยให้แจ้งส่ง โดยใช้ URL เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15042

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/2 ภาคเรียนที่ 2/2557 ครู ศตพล สมยา

รูปภาพของ nbrsatapon

งานครั้งที่ 1 ชั้น ม.1/2  ภาคเรียนที่ 2/2557  

ครู ศตพล สมยา

 

   ให้นักเรียนชั้น ม.1/2 ทุกคน เปรียบเทียบตนเอง กับสิ่งของเครื่องใช้มาอย่างน้อย  3  อย่าง ว่าตนเองมีประโยชน์ และโทษ อย่างไร พร้อมทั้งหารูปภาพประกอบ  (5 คะแนน)

กำหนดส่งภายใน วันที่  2 พฤศจิกายน  2557    เวลา  09.00 น. โดยให้แจ้งส่ง โดยใช้ URL เช่น http://www.thaigoodview.com/node/15042

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsatapon

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล  สมยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กทม.

ภาคเรียนที่ 2/2557

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsatapon

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล  สมยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กทม.

ภาคเรียนที่ 2/2557

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsatapon

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล  สมยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กทม.

ภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2557

รูปภาพของ nbrsatapon

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล  สมยา

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กทม.

ภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย กทม.

รูปภาพของ nbrsatapon

ห้องเรียนออนไลน์ ครูศตพล  สมยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กทม.

 

 

หางนกยูง ไม้ในไทยที่มาจากดินแดนแอฟริกา

รูปภาพของ nbrsatapon

ต้นหางนกยุง

 

ที่มาของภาพ:http://www.biogang.net/upload_img/biodiversity/biodiversity-186691

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์