บล็อกของ Audchariya Hemmara

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


หลายกลายเป็นหนึ่ง


        เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต : อองซานซูจี

เส้นทางชีวิตและการต่อสู้ ของ อองซานซูจี 

ภูมิสังคมกับแนวพระราชดำริ

ภูมิสังคมกับแนวพระราชดำริ


มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ (กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการ กปร)


หลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

ประเพณีสู่ขวัญข้าว

ประเพณีสู่ขวัญข้าวความผูกพันธ์ต่อชาวนาไทยที่มีต่อพระแม่โพสพ ความสำคัญ

ประเพณีทอดกฐิน

  


ความเป็นมาของกฐิน

นายนิธิ ศรีไพบูลย์ เลขที่ 2 ม.5/2 "มารยามในการทักทาย"

การทักทาย นอกจากการไหว้กันและกันแล้วการพูดจา และการปฏิบัติตัวอย่างสุภาพก็ถือเป็นการทักทายอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถ้าหากคุณเป็นแขกไปเยี่ยมสำนักงานอื่น ควรปฏิบัติตัวอย่างสุภาพเช่นเดียวกับคุณไปเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนหรือใน ทางกลับกันเมื่อคุณต้องต้อนรับผู้อื่นในออฟฟิศตนเอง ควรทำด้วยความมีอัธยาศัยเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านนั่นก็คือ ต้องแต่งตัวอย่างเหมาะสม ตรงเวลา และสุภาพ

น.ส.อัจฉริยา เหมรา เลขที่ 25 ม.5/2 <เรื่องมารยาทการใช้ห้องปฏิบัติธรมม>

การใช้ห้องปฏิบัติธรรม


มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมะสม ดังนี้


  

เรื่องเล่าเร้าพลัง น.ส.อัฉริยา เหมรา ม.4/2 เลขที่ 25

ชื่อผู้เล่า นางสาวอัจฉริยา เหมรา ม.4/2 เลขที่ 25


ชื่อเรื่อง : แรกบันดาลใจ (สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม)

ค่านิยม12ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์