บล็อกของ nbr11801

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยรัตนโกสินทร์

ชื่อเรื่อง                   :   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยรัตนโกสินทร์

ระดับชั้น                   :  มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

เพลง พระราชนิพนธ์ "เราสู้"

 เพลง พระราชนิพนธ์ "เราสู้"

 

บุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิต

 อับบราฮัม ลินคอล์น รัฐบุรุษในดวงใจ มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดิน

 

บุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิต

 อับบราฮัม ลินคอล์น รัฐบุรุษในดวงใจ มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดิน

 

บุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิต

 อับบราฮัม ลินคอล์น รัฐบุรุษในดวงใจ มหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดิน

 

หลักการทรงงาน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

♥ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด วิถีสู่ชีวิตที่พอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ♥

ประเพณีตีไก่

  ประเพณีตีไก่

มารยาทการแต่งกาย

♦ มารยาทการแต่งกาย ♦

การแต่งกายตามกาลเทศะ

 

การแต่งกายเป็นมารยาททั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่งกายไปทำงาน,ไปวัด ทำบุญ,ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง ๆ หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ บริษัทห้างร้านที่กำหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบที่กำหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี

เรื่องเล่าเร้าพลัง จิณห์นิภา อยู่พูน ม.4/2 เลขที่ 27

ชื่อผู้เล่า น.ส.จิณห์นิภา อยู่พูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ชื่อเรื่อง รากฐานของชีวิต (สอดคล้องกับค่านิยมข้อที่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อที่ 10.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์