บล็อกของ champ007chairat

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

สังคมนั้นมีองค์ประกอบด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งกานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง อารยธรรมและประวัติศาสตร์ซึง่ปัจจัยเหล่านี้เป็นบ่อเกิดให้เกิดความขัีดแย้งที่เกิดขึ้นเช่นความขัดแย้งด้านศาสนา ตัวอย่างก็คือ ความขัดแย้งทางศาสนาในประเทศอินเดีย เป็นความขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิมจนแยกเป็นประเทศปากีสถานใน ค.ศ.1947 ซึ่งเดิมปากีสถานรวมเป็นดินแดนเดียวกับอินเดียและอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษ และก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราช ชาวมุสลิมในอินเดียก็ร่วมกันเรียกร้องที่จะแยกประเทศเนื่องจากความแตกต่างระหว่างชาวฮินดูกับชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางการเมืองที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือชาว

หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เกิดวันที่26 พฤษภาคม พ.ศ.

พระราชดำรัสเกี่ยวกับคลองลัดโพธิ์

     คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ และทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ภูมิปัญญาในการแข่งเรื่อยาว

                                                                        Embarassed วิวัฒนาการเรือยาวไทยCool

มารยาทในการโดยสารรถโดยสารประจำทาง

 

  การขนส่งมวลชนทางรถปรจะทางนั้นเป็นที่นิยมมากอันเนื่องมาจากเป็นการขนส่งแบบเข้าถึง จึงมีการนิยมใช้บริการขนส่งมวลชนทางรถประจำทางมากจึงทำให้ การจัดระเบียบลำบากผู้ใช้บริการควรมีมารยาทในการใช้บริการคือ

1.  ควรให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามระเบียบและความเหมาะสมในการโดยสารรถประจำทาง เช่น 
- ขึ้นลงด้วยลำดับอย่างมีระเบียบ ไม่เบียดเสียดยื้อแย่งกัน ก่อนขึ้นควรคอยให้คนลงหมดเสียก่อน

-ขึ้นหรือลงตามป้าย ไม่ควรกระโดดขึ้นหรือลงในขณะที่รถกำลังแล่นหรือขณะรถหยุดตามสัญญาณไฟแดง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ชื่อย่อ: ขสมก อังกฤษ: Bangkok Mass Transit Authority - BMTA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม) มีหน้าที่จัดบริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 108 เส้นทาง มีจำนวนรถประจำทาง (Bus) ทั้งสิ้น 3,509 คัน (สถิติเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.

ประวัติส่วนตัวของ นายชัยรัตน์ เจียมจริต ม.5/10 เลขที่18

ประวัติส่วนตัว


สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายชัยรัตน์ เจียมจริต ชื่อเล่นชื่อแชมป์


เกิดวันที่ 6 เมษายน 2540


ที่อยู่ปัจจุบัน 53/111 ซ.พระยาสุเรนทร์2 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510


อาหารที่ชอบ เนื้อย่าง


ผลไม้ที่ชอบ แอปเปิ้ล


สีที่ชอบ แดง นํ้าเงิน ชมพู


งานอดิเรก การถ่ายรูป


คติประจำใจ อดีตไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับเราทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุด


เกมส์ที่ชอบ FIFA ONLINE3, HON , DREAM LEAGUE SOCCER


ช่องทางติดต่อ เบอร์โทรศัพท์:0918809714

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์