บล็อกของ nbr12078

หลักการทรงงาน23ประการ

  • มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก  คือ  ทรงเห็นว่า  การทำงานทุกอย่างของข้าราชการนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์  บริบูรณ์  โดยเต็มกำลังสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ

ประเพณีสงการณ์

ช่วงเวลา

ตามประเพณีเดิมของไทย วันตรุษกับวันสงกรานต์แยกเป็น ๒ วัน คือ วันสิ้นปีทางจันทรคติ ได้แก่ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันตรุษ ส่วนวันขึ้นปีใหม่ทางสุริยคติ คือ วันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษ มักตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันสงกรานต์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงรวมวันขึ้นปีใหม่มาไว้ในวันที่ ๑ เมษายน เรียกว่า พระราชพิธีตรุษสงกรานต์
คำว่า ตรุษ แปลว่า ตัดหรือขาด คือ ตัดปี ขาดปี หมายถึง วันสิ้นปี ตรุษเป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได้มีชีวิตผ่านพ้นมาด้วยความสวัสดีในรอบปีหนึ่ง ๆ เรียกว่า ส่งปีเก่า

เทคโนโลยีชาญฉลาด

 การศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนามนุษยชาติ เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาของทุกประเทศในโลก ล้วนมุ่งสู่การพัฒนามวลมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข เมื่อเวลาได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ทำให้สภาพสังคมก้าวไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งทำให้เห็นภาพของการแข่งขันที่เอาชนะกันด้วยข้อมูล ใครมีข้อมูลมากกว่า ทันสมัยกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ ด

เทคโนโลยีชาญฉลาด

 ธรรมชาติบอกว่าชีวิตที่ดีคือ ชีวิตแห่งการใฝ่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลาการเป็นคนใฝ่เรียนรู้จึงหมายถึง การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งจากการอ่าน การฟัง การคิด การไต่ถาม การสืบค้นข้อมูล หรือนทนากับผู้มีความรู้ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาข้อมูลอย่างมากมาย จนเกิดเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ของข้อมูล คอมพิวเตอร์จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดฮิตและฮอตมากในยุคนี้จะกลายเป็นปัจจัย 5 ในอนาคตประดุจเครื่องใช้จำเป็นประจำบ้าน ที่ใคร ๆ ก็สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันที่ เพียงลาก Mouse จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดต่อไปยังศูนย์ที่เราเป็นสมาชิกของระบบข้อมูล ซึ่งศูนย์จะโยงใยประดุจใย

เทคโนโลยีชาญฉลาด

ธรรมชาติบอกว่าชีวิตที่ดีคือ ชีวิตแห่งการใฝ่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองตลอดเวลาการเป็นคนใฝ่เรียนรู้จึงหมายถึง การแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งจากการอ่าน การฟัง การคิด การไต่ถาม การสืบค้นข้อมูล หรือนทนากับผู้มีความรู้ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาข้อมูลอย่างมากมาย จนเกิดเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ของข้อมูล คอมพิวเตอร์จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดฮิตและฮอตมากในยุคนี้จะกลายเป็นปัจจัย 5 ในอนาคตประดุจเครื่องใช้จำเป็นประจำบ้าน ที่ใคร ๆ ก็สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันที่ เพียงลาก Mouse จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดต่อไปยังศูนย์ที่เราเป็นสมาชิกของระบบข้อมูล ซึ่งศูนย์จะโยงใยประดุจใยแมงมุม

ประวัติของณัฐวุฒิ

วันปีเกิด 24/2/42

บ้านเลขที่ 29/119

งานอดิเรกปั่นจักรยาน

อยู่บ้านช่วยยายขายของ

ชอบอยู่กับเพื่อน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์