บล็อกของ gotgotn01

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง คือ การคหลากหลายในด้านต่างๆ บงบอกถึงที่อยู่อาศสัย ภูถมิประเทศ พวกชนเผา พวกสภาพแวดล้อมต่างๆทีเราอาศัยอยู่ ในความหลากหลายมันก็มีเสน่ห์ของมันในหลายๆด้าน ก็มีวัฒนธรรม การกินอาหาร การใช้ชีวิตอยู่้ในประจำวัน และอีกมากมายที่ท่านควรมาศึกษาค้นคว้าดู

บุคคลต้นแบบ

หลวงพ่อคูณ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ข้อที่ 15 ปลูกป่าในใจคน

 ปลูกป่าในใจคน

ประเพณีการเดินเต่า

ประเพณีการเดินเต่า

ประเพณีการเดินเต่า

 

“บวชนาคช้าง”

“บวชนาคช้าง”

งานประเพณีบวชนาคช้าง

มารยาทบนท้องถนน

มารยาทบนท้องถนน (GM CAR)

ประวัติส่วนตัว นายนัทธพงศ์ เปี่ยมสุขสัมพันธ์ ม.4/4 เลขที่ 13

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายนัทธพงศ์ เปี่ยมสุขสัมพันธ์
ชื่อเล่น ก๊อต
ศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์