บล็อกของ nbr11670

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

บุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ

Laughingบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจLaughing

>>>บารัค โอบามา <<<

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส เรื่องสู่รูปธรรม การทำความดี

 

พระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส

เรื่องสู่รูปธรรม การทำความดี

ศิลปกรรม ภูมิปัญญาไทย

ศิลปกรรม ภูมิปัญญาไทย

แพทย์แผนไทย

 

ที่มา http://203.157.219.17/itcmpo/images/stories/Q799-1244431661.jpg

1.  ความหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หลักการทรงงาน

หลักการทรงงาน

ข้อที่ 14 อธรรมปราบอธรรม ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 

ที่มา http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2013/03/301.jpg

ประเพณีและขนบธรรมเนียมไทย

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

ประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

>>>ประวัติและความเป็นมาประเพณีรับบัว<<<

มารยาทไทย การไหว้

มารยาทการไหว้

การไหว้ เป็นมารยาทไทยที่เป็นสืบทอดกันมาช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำการรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือแค่อก แล้วยกขึ้นเล็กน้อย ก้มศีรษะ

มารยาทไทย

             มารยาทไทย คือ กิริยา วาจาต่างๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การทำความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะ และถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทย

ค่านิยม 12 ประการ

ชื่อผู้เล่า นางสาวภัคจิรา  โคตรน้ำเนาว์

ชื่อเรื่อง ผลของความกตัญญู

โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงเทียม

        ฝนหลวงเทียม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์