บล็อกของ taewmushroom

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

http://youtu.be/b1MTcmof08Y

" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

        " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "       

บุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิต

 

พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

.ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้...

๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕

แกะสลักเทียนพรรษา

แกะสลักเทียนพรรษา

“ประติมากรรมเทียน” ฝีมือช่างคู่เมืองอุบล

 

มารยาทในภัตตาคาร

มารยาทในภัตตาคาร

การรับประทานอาหารในภัตตาคาร แทบจะเป็นสิ่งจําเป็นที่จะขาดเสียมิได้ในวงธุรกิจในปัจจุบัน จาก

การปรึกษาธุรกิจอาหารเช้า เรื่อยไปจนถึง การเลี้ยงรับรองลูกค้าในยามค่ําคืนซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่

ในภัตตาคาร มารยาทในภัตตาคารที่ควรรู้มีดังนี้

 

การรักษาสุขภาพกายจิต

ดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

สุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นของคู่กัน แม้ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี แต่หากสุขภาพจิตใจย่ำแย่ ไม่ผ่องใส ก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ การจะมีสุขภาพที่ดีโดยสมบูรณ์นั้น จึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วย

การรักษาสุขภาพกายจิต

 การดูแลสุขภาพจิต
    เทคนิคในการดูแลสุขภาพจิต เพื่อให้จิตใจผ่องแผ้ว เบิกบานนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีก็เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไป วิธีหนึ่งอาจใช้กับคนหนึ่งได้ผล แต่อาจใช้กับอีกคนไม่ได้ผลเลยก็มี อยู่ที่เราจะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับตนเองให้มากที่สุด

 1.อย่าหัดเป็นคนช่างคิด

รักษาสุขภาพกายจิต

ารส่งเสริมสุขภาพจิต

            การส่งเสริมสุขภาพจิต  ทำได้โดยการสร้างปัจจัยป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง  ของสาเหตุปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆ  ดังนี้

1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

1.      การรักษาร่างกายให้แข็งแรง  ปราศจากโรค

2.      การออกกำลังกาย  แบบแอโรบิค

 

2. การส่งเสริมทางจิตใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์