บล็อกของ Nbr10899

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ Nbr10899

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

            ในสังคมเราในปัจจุบันมีความขัดแย้งกันอยู่มากมาย อาทิเช่นเชื้อชาติที่หลากหลาย สังคม ศาสนา และความเชื่อซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันตามที่ได้เรียนรู้และพึงปฏิบัติกันต่อๆมาและความแตกต่างเหล่านี้สามารถทำให้ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ Nbr10899

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

            ในสังคมเราในปัจจุบันมีความขัดแย้งกันอยู่มากมาย อาทิเช่นเชื้อชาติที่หลากหลาย สังคม ศาสนา และความเชื่อซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันตามที่ได้เรียนรู้และพึงปฏิบัติกันต่อๆมาและความแตกต่างเหล่านี้สามารถทำให้ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ Nbr10899

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

            ในสังคมเราในปัจจุบันมีความขัดแย้งกันอยู่มากมาย อาทิเช่นเชื้อชาติที่หลากหลาย สังคม ศาสนา และความเชื่อซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันตามที่ได้เรียนรู้และพึงปฏิบัติกันต่อๆมาและความแตกต่างเหล่านี้สามารถทำให้ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ Nbr10899

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

            ในสังคมเราในปัจจุบันมีความขัดแย้งกันอยู่มากมาย อาทิเช่นเชื้อชาติที่หลากหลาย สังคม ศาสนา และความเชื่อซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ต่างกันตามที่ได้เรียนรู้และพึงปฏิบัติกันต่อๆมาและความแตกต่างเหล่านี้สามารถทำให้ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ

เอก ศุภากร ประทีปถิ่นทอง

รูปภาพของ Nbr10899

บุคคลต้นแบบ: เอก ศุภากร ประทีปถิ่นทอง

ประวัติ

ชื่อ-นามสกุล : ศุภากร ประทีปถิ่นทอง

ชื่อเล่น : เอก

การศึกษา : จบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ครอบครัวของ เอก ศุภากร  ประทีปถิ่นทอง

พระบรมราโชวาทพระราชดำรัส

รูปภาพของ Nbr10899

 

 

พระบรมราโชวาทพระราชดำรัส

 

 

การละเล่นพื้นบ้านของไทย

รูปภาพของ Nbr10899

การละเล่นพื้นบ้านของไทย

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง

ชักเย่อ

มารยาทในการใช้รถประจำทาง

รูปภาพของ Nbr10899

มารยาทในการใช้บริการรถประจำทาง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak