บล็อกของ MGTO009

ความหลากหลาย

    ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้นความขัดแย้งเกิดจากการที่ความคิดของแต่ละบุคคลไม่ตรงกันทำให้เกิความขัดแย้งหรืบางทีก็อาจจะมีสาเหตุอื่นอีกมากมายที่ทำให้คนเรานั้นต้องมาขัดแย้งกันความขัดแย้งนั้นสามรถทำให้เป็นนำ้หนึงใจเดียวกันได้โดยรู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน จะต้องไม่มีอคติกับความคิดเห็นของผู้อื่น สามัคคีกัน พึงพาอาศัยกัน ช่วยเหลือซึ่

บุคคลต้นแบบ พระศรีสุริโยทัย

พระราชประวัติ

หลักการทรงงาน

รียนรู้การทรงงาน สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขนมธรรมเนียม และประเพณีไทย

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

มารยาทในการพูดกับผู้ใหญ่

ปาก นอก จากจะมีหน้าที่เคี้ยวอาหารก่อนที่จะถูกลำเลียงลงสู่กระเพาะแล้ว มันยังมีหน้าที่อีกอย่างที่สำคัญไม่หย่อนกว่ากัน นั่นคือเอาไว้พูดสื่อสารระหว่างกัน และเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการพูด ก็ต้องมีการหยอกล้อเย้าแหย่กันบ้าง บางคนอาจประสงค์ดีในการหยอกล้อ อยากให้คนรอบข้างมีความสุข แต่พอเย้าเข้าหน่อยกลับกลายเป็นการเอาความทุกข์ไปทับถมเขาเสียนี่ บางทีแทนที่คนรอบข้างจะมารุมล้อม อาจกลายเป็นมาล้อมรุมแทน ฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งยวดที่เราจักต้องศึกษา และทำความเข้าใจถึงกรอบและมารยาทที่อิสลามได้วางไว้ในการหยอกล้อ เพราะ...

ประวัติส่วนตัว นาย ธนกฤต เจียมแพ

ชื่อ นาย ธนกฤต เจียมแพ (ชื่อเล่น เอ็ม)

เกิดเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2541

เลือดกร๊ป A

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย นับถือศาสนา พุทธ

เรียนอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์