บล็อกของ SornsawanNBR20

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

          การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และด้านต่างๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันในด้านต่างๆ เช่น การพึ่งพาอาศัยกัน ให้การช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีกัน และร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า สังคมก็จะน่าอยู่ คนในสังคมก็จะมีความสงบและมีความสุข อาจจะมีการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันบ้าง ได้คุยกัน ได้ช่วยเหลือกัน ได้พึ่งพาอาศัยกันบ้าง ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น

บุคคลต้นแบบ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

 

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

อนาคตทำนายได้

อนาคตทำนายได้

ภูมิปัญญาด้านเครื่องนุ่งห่ม

วัฒนธรรมการแต่งกาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์