บล็อกของ tawatsiree

ใบงานที่ 11งานที่ 3

ใบงานที่ 3 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 เรื่อง  อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เครือข่ายคอมพิวเตอร์        

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 2

เรื่อง ความหมายของสื่อสารข้อมูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อ ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม. 2/6 เลขที่ 35

แบบฝึกหัดการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1    การสื่อสารข้อมูลหมายถึง และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

      ตอบ การสื่อสารหมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

2     องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ส่<script id=

ประวัติส่วนตัว


 


ชื่อ ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ชื่อเล่น เมจิ


วันเกิด 12 กุมภาพันพันธ์ 2545


ที่อยู่ 19/107 มโนรมย์ 2 เลียบคลองสอง 27


เบอร์โทร 0830393493


บิดา นาย พยนต์ สืบเสาะ อาชีพ พนักงานบริษัท เบอร์โทร 08657880983


มารดา นาง ปริศนา สืบเสาะ อาชีพ แม่บ้าน เบอร์โทร 0838089434


อาหารที่ชอบ ผัดกะเพรา


เครื่องดื่ม น้ำลิ้นจี่


ผลไม้ แอปเปิ้ล ลำไย


วิชาที่ชอบ อังกฤษ


เพลง แชร์


 ดนตรี กลอง


ภาพยนตร์ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก


กีฬา ว่ายน้ำ แบดมินตัน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ 7 ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งชื่อเรื่อง

พร้อม

บทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับประชุมวิทยากรโดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง

ๆของโครการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ครั้งที่ 7 ทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ. ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งชื่อเรื่อง

พร้อม

บทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับประชุมวิทยากรโดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง

ๆของโครการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงาม

ด.ญ. ธวัลิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

ตกแต่งรูปภาพด้วยเมนู Image

ด.ญ. ธวัลิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

การตกแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือต่าง ๆ

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

สร้างชิ้นงาน หัวเว็บเพจ (Head)

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35                                                                                                                                

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์