บล็อกของ pypkluay

บุคคลต้นแบบ

                                          เท้าแก่น้อย

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส


                                              โครงการพระราชดำริ สะพานพระราม 8


 เรื่องศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

พิธีการสู่ขอ


เถ้าแก่จะไปพบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิง เพื่อทำการเจรจาสู่ขอ สมัยโบราณต้องมีการเลียบเคียงด้วยวาจาอันไพเราะ ดังนี้


"ได้ยินมาว่า บ้านนี้มีฟักแฟงแตงเต้าดกงาม ก็ใคร่จะมาขอพันธุ์ไปเพาะปลูกบ้าง" หากทางฝ่ายหญิงทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว ในวันที่เถ้าแก่ฝ่ายชายจะมาเจรจาสู่ขอ จะมีการจัดบ้านและแต่งตัวให้สวยงามเป็นพิเศษ หรืออาจมีการจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงฉลองกันตามธรรมเนียม

พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส

                                                              พระบรมราโชวาท  และพระราชดำรัส     

ศิลปกรรมไทย และภูมิปัญญาไทย

                                                                        ศิลปกรรมไทย  และภูมิปัญญาไทย

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                                                                          หัวข้อหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

  เรียงความเรื่อง


   หลากหลายกายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

               ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่จะสั่งสอนให้คนทุกคนในสังคมที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนานั้นเป็นคนดี บุคคลที่นับถือศาสนาไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิในการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของเราเอง สิ่งที่จะทำให้ต่างศาสนานั้นอยู่ร่วมกันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักรักใคร่กัน ไม่แตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งกัน ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ รู้จักระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน อะไรที่เราสามารถให้อภัยกันได้ก็ควรที่จะให้อภัยกัน ไม่ควรคิดร้าย อาฆาตแค้น ต่อผู้อื่น ควรที่จะช่วยกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่ควรเอารัดเอาเปรี

มงคล ทศไกร

มงคล ทศไกร

มารยาทในการฟัง

มารยาทในการฟัง

มารยาทในการฟัง ถือเป็นวัฒนธรรมประจำ ชาติอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังควรยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม การมีมารยาทในการฟังย่อมแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นได้รับการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม การมีมารยาทที่ดี ถือเป็นการให้เกียรติต่อผู้พูด ให้เกียรติ ต่อสถานที่และให้เกียรติต่อชุมชน มารยาทเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรยึดถือ และปฏิบัติโดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak