บล็อกของ เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

                                                                    หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

บุคคลต้นแบบ วอเรน บัฟเฟตต์

บุคคลต้นแบบ วอเรน บัฟเฟตต์

Warren Buffett KU Visit.jpg

เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม.5/7 เลขที่ 9 เพลง เราสู้

เกี่ยวกับเสียงนี้ เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้