บล็อกของ mewsirirat

หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

การอยู่รวมกันของคนในสังคมไทยมีทั้งการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการแข่งขันกันและการไม่เข้าใจกันซึ่งปจุบันเกิดการแย้งกันทำหน้าที่นายกทำให้เกิดการมีปากมีเสียงเกิดความขัดแย้งทะเลาะวิวาททำให้คนในสังคมแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายซึ่งสองฝ่ายนี้ก็ไม่ถูกกันขัดแย้งกันส่งผลต่อประเทศชาติประชาชนเกิดความเดือดร้อนการเกิดความขัดแย้งของคนในสังคมทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหลายๆเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงขั้นที่ประชาชนเสียชีวิตเลยก็ว่าได้การอยู่ร่วมกันของคนในชาติไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ต่างมีความรักใคร่สมานสามัคคีปรองดองกัน ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางและขัดแย้งในด้านเชื้อชาติและศาสนา คนกลุ่มน้อยอยู่อย่างปกติสุขอบอุ่น ท่ามกลางค

บุคคลต้นแบบ

บุคคลต้นแบบของฉันคือ แม่  ท่านเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตประจำวันของฉัน แม่ไม่เคยสอนให้เชื่ออะไร ง่ายๆ อย่าให้ใครมาเป่าหูได้ให้มองคนที่เจตนา ผลได้เสีย โมหะโทสะที่เจตนากระทำ มากกว่าคำพูดสอนให้ระวังสิ่งเล็กๆที่มันกัดกร่อน ความถูกต้องทีละน้อย แต่ทุกคนกลับมองไม่เห็นว่ามันอันตรายไม่ต่างจากสิ่งใหญ่ ทำดี แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ เพื่อให้คนมาศรัทธา เพราะความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ มีอยู่ในหัวใจทุกคนอยู่แล้ว ความอดทนในความยากลำบาก ความมุ่งมั่นในการทำงาน ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต" ของบุคคลที่เรียกว่า "พ่อ-แม่" ความเสียสละ รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่ดูแลจากบุคคลที่เรียกว่า พี่ชายท

รู้ รัก สามัคคี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

 

        รู้             :     การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา

มารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ไปลามาไหว้ มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทายเวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “ การไหว้ ” เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า “ สวัสดี ” แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย “ การขอบคุณ ” และ “ การขอโทษ ” การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ซึ่งนับวันจะค่อย ๆ เลือนลางออกไปจากสังคมไทย ด้วยเยาวชนไทยส่วนใหญ่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมายึดถือปฏิบัติ เช่น การทักทายกันด้วย การจับมือ ด้วยการผงกหัวหรือพยักหน้าต้อนรับกัน โดยปกติความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงความเคารพด้วยการไหว้ผู้อาวุโส หรือการรับไหว้ผู้อาวุโสน้อย ปัจจุบันกลายเป็นว

เทคโนโลยีชาญฉลาด-การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด น.ส ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7

การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 


     ความรู้ที่ได้รับจากการสัมนาครั้งนี้มีเจ้าภาพหลักคือ กสทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนเจ้าภาพรองคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมสัมนาครั้งนี้เต็มห้อง 101 ครับ ประมาณร้อยกว่าคน 

เทคโนโลยีชาญฉลาด-การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด น.ส ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7

การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G อย่างชาญฉลาด วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 


     ความรู้ที่ได้รับจากการสัมนาครั้งนี้มีเจ้าภาพหลักคือ กสทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนเจ้าภาพรองคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมสัมนาครั้งนี้เต็มห้อง 101 ครับ ประมาณร้อยกว่าคน 

ค่านิยม 12 ประการ อภิชญา ศรสววรณ์ ศิริรัตน์ 4/7

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.


1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม


3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์


4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม


5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม


6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน


7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง


8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์