บล็อกของ Teerawut42

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                                  แนวดนตรีเพลงเพื่อชีวิตในประเทศไทย

ผู้ศึกษาค้นคว้า                         นาย ธีรวุฒิ ชะนะมาและคณะ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

บุคคลต้นแบบ

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา

 

หลักการทรงงาน ข้อที่ 9 ทำให้ง่าย

 

 

 

 

ประเพณีแต่งงาน

ประเพณีแต่งงานแบบไทย (ลำดับพิธี)

ประเพณีแต่งงาน

การประพฤติปฏิบัติในพีธีต่างๆ

พุทธศาสนิกชน ควรปฏิบัติตนและเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้

  • ตอนเช้าทำบุญตักบาตรที่วัด รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และเจริญจิตภาวนา
  • ตอนค่ำประชาชรมาร่วมพิธีเวียนเทียนโดยมาพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ  ในขณะที่เวียนเทียนให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

 

เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง การเสริมสร้างสันติสุขใน จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 กรกฎาคม 2548
ผศ.ภก.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์