บล็อกของ nbr 13296

โครงการในพระราชดำริ-ฝนหลวง

โครงการฝนหลวงเกิดขึ้นในพ.ศ.2459เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมพสกนิกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทรงรับรู้ถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร ในเรื่องการขาดแคลนนำ้ในการเพาะปลูก ทำการเกษตร  จึงไดีมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน โครงการ"ฝนหลวง" ให้กับ  ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ  ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้า ทดลอง  ปฏิบัติการฝนหลงได้เกิดขึ้น ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ ปีพ.ศ. 2512 ด้วยความสำเร็จของโครงการจึงได้ตาาพระราชฎีกา  ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลง ขึ้นในปีพ.ศ.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์