บล็อกของ wkksuriya

การศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม กับบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของปัญหา แม่น้ำงาวเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวอำเภอเวียงแก่น โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และหมู่บ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำงาว ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้น้ำจากแม่น้ำงาวในการรดพืชผักสวนครัว ทำให้มีการชะล้างสารเคมีและมีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำงาว โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา จากการสำรวจคณะผู้วิจัยพบว่า สภาพน้ำมีความขุ่นมัวและตื้นเขินรวมทั้งพบเศษขยะริมฝั่งแม่น้ำงาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแม่น้ำงาว บริเวณบ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม และบริเวณบ้านปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไ

โครงงานวิทยาศาสตร์การสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

การสำรวจพืชสมุนไพร

ในโรงเรียนและท้องถิ่น

 

ผู้จัดทำโครงงาน

เด็กหญิงอลิษา ศุภผล ม.3/3

แบบประวัติผลงานครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554

แบบประเมินโครงการไปทัศนศึกษา

แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วันที่  17   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 เพศ           ชาย        หญิง

SAR นายสุริยา บุดดี ด้านงานที่รับผิดชอบ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ – สกุล สุริยา  บุดดี  ตำแหน่ง ครู คศ.๑

SAR นายสุริยา บุดดี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
ปีการศึกษา ๒๕๕๑

โครงการทัศนศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 52 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

1.   ชื่อโครงการ  “ทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ”

39 วิธี ลดภาวะโลกร้อน
เมื่อ เสาร์, 25/07/2009 - 19:09 | แก้ไขล่าสุด เสาร์, 25/07/2009 - 19:09| โดย wkksuriya

ใบความรู้เรื่อง

เรียบเรียงโดย
นายสุริยา  บุดดี
ครู คศ.1

ใบความรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาวิทยาศาสตร์ ว33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 224 คน กำลังออนไลน์