บล็อกของ supparak maprang

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หน่อคำ สมสวัสดิ์

หน่อคำ สมสวัสดิ์ ผู้ทอแสงแห่งความหวังให้ผู้พิการ
 
         มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีความแตกต่าง อาจเป็นเพราะบุญ กรรม หรือฟ้าลิขิต ที่ทำให้คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกัน แม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิด บางคนเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขา ก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ในขณะที่บางคนมีร่างกายไม่สมประกอบ แต่กลับยอมรับโชคชะตาชีวิตได้ และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองด้วยแรงใจเต็มเปี่ยม

หลักการทรงงาน

ข้อที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง

                เป็นแนวทางการต่อสู้  รับมือความ เปลี่ยนแปลงของโลก   การจัดการ กับปัญหายาเสพติด   ต้องคำนึงถึง เรื่องความพอดีให้ดีโดยอาศัยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

ประเพณีไทย

ประเพณีแข่งเรือยาว

 

             การแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี

มารยาทในการนั่งรถ

 

การขนส่งมวลชนทางรถประจะทางนั้นเป็นที่นิยมมากอันเนื่องมาจากเป็นการขนส่งแบบเข้าถึง จึงมีการนิยมใช้บริการขนส่งมวลชนทางรถประจำทางมากจึงทำให้การจัดระเบียบลำบากผู้ใช้บริการควรมีมารยาทในการใช้บริการคือ

1. ควรให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามระเบียบและความเหมาะสมในการโดยสารรถประจำทาง เช่น

- ขึ้นลงด้วยลำดับอย่างมีระเบียบ ไม่เบียดเสียดยื้อแย่งกัน ก่อนขึ้นควรคอยให้คนลงหมดเสียก่อน

เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

การศึกษา    เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนามนุษยชาติ   เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาของทุกประเทศในโลก   ล้วนมุ่งสู่การพัฒนามวลมนุษย์ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข     เมื่อเวลาได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป   ส่งผลกระทบให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร    มีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว     เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ    ทำให้สภาพสังคมก้าวไปสู่ก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์