บล็อกของ niracha

"หลากหลาย กลายเป็นหนึ่ง"

        มนุษย์เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เพราะมนุษย์มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัตว์อื่น คือมีความสามารถในการสร้างสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้แทนสิ่งอื่น เช่น วัตถุ การกระทำ กริยาท่าทาง ภาษาต่างๆ สัญลักษณ์นั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์มาก เพราะสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยใ้ห้มนุษย์สามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างได้ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มนุษย์มีวัฒนธรรม  วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ เเละถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมจะเเตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนั้นๆ มนุษย์เกิดมาพร้อมกับสถานภาพและบทบาทแรกที่เรียกว่า ลูก ล

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับยาเสพติด

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับยาเสพติด

 

ถ้วยชามตราไก่

ถ้วยชามตราไก่

มารยาทในการแต่งกายที่พึงประสงค์

การแต่งกายเป็นมารยาททั่ว ๆ ไปซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเหมือนกันตามแต่โอกาสที่เหมาะสม เช่น แต่งกายไปทำงาน,ไปวัด ทำบุญ,ไปเล่นกีฬา และงานพิธีต่าง ๆ หรือการแต่งกายที่อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ บริษัทห้างร้านที่กำหนดให้พนักงานแต่งกาย เป็นต้น หากบุคคลใดสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบที่กำหนดถือว่าเป็นผู้มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์