บล็อกของ Tidarat Thongkam

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

     แนวทางและวิธีการสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่องค์กรและบุคคลต่างๆ

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 

ศิลปกรรมและภูมิปัญญาไทยเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง

จิตรกรรมฝาผนังในประวัติศาสตร์

มารยาทในการใช้ลิฟต์

การเรียกลิฟต์

     กดปุ่มขึ้นหรือลงที่ปุ่มกดหน้าชั้นเพียงปุ่มเดียว และครั้งเดียว ถ้าต้องการขึ้นให้กดปุ่ม “ขึ้น” ถ้าต้องการลงให้กดปุ่ม “ลง” การกดปุ่มเรียกลิฟท์ซ้ำหลายๆ ครั้ง ไม่ช่วยให้ลิฟท์มารับท่านรวดเร็วขึ้น แต่กลับจะทำให้ปุ่มกดเรียกลิฟท์มีอายุการใช้งานสั้นลงอีกต่างหาก การกดปุ่มเรียกลิฟท์ทั้ง 2 ปุ่ม (ขึ้น-ลง) จะทำให้ลิฟท์บริการท่านและผู้โดยสารคนอื่นๆช้าลง หลังจากกดเรียกลิฟท์เรียบร้อยแล้วให้คอยดูหรือฟังสัญญาณเสียงแจ้งว่าลิฟท์วิ่งมารับท่านแล้ว

  กดปุ่มชั้นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป

บุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าคือ คุณสืบ นาคะเสถียร

 

 

 สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์