บล็อกของ อภินันท์ ศรีมันตะ

การอยู่รวมกันอย่างสงบสุข

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อและวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม

(เพจ : ศาสนศาสตร์-อิสลาม)

“มนุษย์” เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลากหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันนั้นก็เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสถึงความหลากหลายของมนุษย์ไว้ว่า

เบิร์ดหลักห้า

หลังการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“...ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง

ทรงมีความละเอียดรอบคอบ และทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท นำมาปฏิบัติให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

ข้อที่ ๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ภูมิปัญญาบ้านดอน

ภูมิปัญญาไทยบ้านดอน

 

มารยาทไทย

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

หลายคนอาจรู้สึกเก้อเขิน หรือไม่ก็รู้สึกเกร็ง ทุกครั้งที่ได้รับเชิญไปร่วมโต๊ะรับประทานอาหารแบบตะวันตก เช่นนั้นมารยาทและการเข้าสังคมจัดเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์