บล็อกของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552 (ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.4

รูปภาพของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552(ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.4
    1. ให้นักเรียนไปสืบค้นหา ประวัติโรงเรียนอนุบาลปง
    2. ได้งานแล้วให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ 
    3. มีภาพประกอบ ขนาดของภาพไม่เกิน 500*500 ฟิกเซล

งานครั้งที่ 1/2552 (ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.5

รูปภาพของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552(ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.5
    1. ให้นักเรียนไปสืบค้นหา ประวัติจังหวัดพะเยา
    2. ได้งานแล้วให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ 
    3. มีภาพประกอบ ขนาดของภาพไม่เกิน 500*500 ฟิกเซล

งานครั้งที่ 1/2552 (ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.6

รูปภาพของ abpsiripen


งานครั้งที่ 1/2552(ภาคเรียนที่ 2) ชั้น ป.6
    1. ให้นักเรียนไปสืบค้นหา แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
    2. ได้งานแล้วให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ 

ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2552 สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รูปภาพของ abpsiripen


ห้องเรียน ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ ภาคเรียนที่ 2/2552 สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กระทงกรวย ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2552

รูปภาพของ abpsiripen

ขั้นตอนการทำกระทงกรวย

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.6

รูปภาพของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.6
    1. ให้นักเรียนไปค้นหาประวัติ วัดพระธาตุดอยหยวก
    2. ให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
    3. มีภาพประกอบ อย่างน้อย 3 ภาพ ขนาดของภาพ 500*500 ฟิกเซล

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.5

รูปภาพของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.5
    1. ให้นักเรียนไปค้นหาประวัติ วัดพระธาตุดอยหยวก
    2. ให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
    3. มีภาพประกอบ อย่างน้อย 3 ภาพ ขนาดของภาพ 500*500 ฟิกเซล

การถนอมอาหาร

รูปภาพของ abpsiripen

ขิงดองสามรส

ส่วนผสม

        ขิงอ่อน                                         1    กิโลกรัม 

       น้ำตาลทราย                                   3    ถ้วย

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.4

รูปภาพของ abpsiripen

งานครั้งที่ 1/2552 ชั้น ป.4
    1. ให้นักเรียนไปค้นหาประวัติ วัดพระธาตุดอยหยวก
    2. ให้นักเรียน เขียนลงใน blog ใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
    3. มีภาพประกอบ อย่างน้อย 3 ภาพ ขนาดของภาพ 500*500 ฟิกเซล

ห้องเรียน ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ abpsiripen

ห้องเรียน ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ ภาคเรียนที่ 1/2552
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
          ส่งงานที่นี่ ครั้งที่ 1/2552 ส่งภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 23.30 น.
          ส่งงานที่นี่ ครั้งที่ 2/2552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์