บล็อกของ ancjeerawan

งานชิ้นที่ 3 ม. 1/2 ส่งภายในวันที่ 25 กัยายน 2552 เวลา 24.00 น.

รูปภาพของ ancjeerawan

งานชิ้นที่ 3 ม. 1/2

งานชิ้นที่ 3 ม. 1/1 ส่งภายใน วันที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 24.00 น.

รูปภาพของ ancjeerawan

งานชิ้นที่ 3 ม. 1/1 

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

รูปภาพของ ancjeerawan

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ (Efficiency)

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

รูปภาพของ ancjeerawan

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ข้อมูลคืออะไร

รูปภาพของ ancjeerawan

อะไรคือเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ ancjeerawan

งานครั้งที่ 1 ม. 1/2 ส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2552

รูปภาพของ ancjeerawan

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้

1.  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกที่  www.thaigoodview.com
     - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่ 1 ม. 1/1 ส่งวันที่ 25 สิงหาคม 2552

รูปภาพของ ancjeerawan

ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้

1.  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกที่  www.thaigoodview.com
     - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่ 2 ม. 1/2 ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552

รูปภาพของ ancjeerawan

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

งานครั้งที่ 2 ม. 1/1 ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552

รูปภาพของ ancjeerawan

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์