บล็อกของ ckvchumnian

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ร.ร.เชียงกลมวิทยา (รายงานตัวที่นี่)

รูปภาพของ ckvchumnian

ให้นักเรียนรายงานตัวที่นี่...โดย
- คลิกที่...แสดงความคิดเห็น...แล้ว
- แนะนำตัวว่า ชื่อ-สกุล เลขที่
- โพสต์รูปตัวเอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ร.ร.เชียงกลมวิทยา (รายงานตัวที่นี่)

รูปภาพของ ckvchumnian

ให้นักเรียนรายงานตัวที่นี่...โดย
   - คลิกที่...แสดงความคิดเห็น...แล้ว
   - แนะนำตัวว่า ชื่อ-สกุล เลขที่
   - โพสต์รูปตัวเอง

ภาคเรียน 2/2553 นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนรายงานตัว (ครูจำเนียร มินทะขัด) ร.ร.เชียงกลมวิทยา

รูปภาพของ ckvchumnian

งานครั้งที่ 1   ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

แบบทดสอบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.1

รูปภาพของ ckvchumnian

                                       
                                    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ก่อนเรียน - หลังเรียน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2/2552 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา(ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian

งานครั้งที่ 1   ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2/2552 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา(ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian

งานครั้งที่ 1   ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2/2552 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา(ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian

งานครั้งที่ 1   ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ส่งงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2552 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา(ครูจำเนียร มินทะขัด)

รูปภาพของ ckvchumnian

งานครั้งที่ 1   ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

สูตรคณิตที่หลายคน(จำ)คิดผิด..(1)

รูปภาพของ ckvchumnian

สูตรคณิตที่หลายคน(จำ)คิดผิด

                               กำลังสองสมบูรณ์ 

                           (a + b)2  =  a2 + 2ab + b2

การหารเลขยกกำลัง

รูปภาพของ ckvchumnian

การหารเลขยกกำลัง

เมื่อ  a  แทนจำนวนใด ๆ โดยที่  a ≠ 0 และ m ,n  แทนจำนวนเต็ม

จะได้ว่า  am ÷ an  =  am-n

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์