บล็อกของ english teacher

Irregular Verbs

รูปภาพของ english teacher

Irregular Verbs
 
Infinitive  Past Simple  Past Participle Thai
become   became   become   กลายเป็น
begin   began    begun    เริ่มต้น
bend    bent   bent   โค้ง งอ
bet   bet    bet   พนัน
bite   bit   bitten (or bit) กัด ขบ ฉีก
bleed   bled    bled   เลือดออก
blow  blew   blown   พัด เป่า ตี

Helping or Auxiliary Verbs กิริยาช่วย

รูปภาพของ english teacher

                                       กริยาช่วยมีด้วยกันทั้งหมด 24 ตัวดังนี้

Comparison การเปรียบเทียบ

รูปภาพของ english teacher

 การเปรียบเทียบมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ

การทำโครงงานภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ english teacher

 การทำโครงงานภาษาอังกฤษ

Past Continuous Tense

รูปภาพของ english teacher

Present Continuous Tense

รูปภาพของ english teacher

Present Simple Tenses

รูปภาพของ english teacher

                                                             Present  Simple  Tense

                                   โครงสร้าง     Subject  +  verbช่องที่ 1

Places in a school

รูปภาพของ english teacher

                                                   Places  in  a  school  

                                 language  lab

                                 science  lab

                                 nursing  room      or     first - aid  room

                                 hall

Subjects วิชาต่างๆ

รูปภาพของ english teacher

                                                     Subjects  วิชาต่างๆ

                             mathematics  ( maths  )                 วิชาคณิตศาสตร์

                             science                                        วิชาวิทยาศาสตร์

How do you get to school ?

รูปภาพของ english teacher

                  1.  How  do  you  get  to  school  ?

                  -  I  go  to  school  by  ride  the  bike  .

                  -  I  ride  my  bike  to  school  .

                  -  I  ride  the  bicycle  to  school  .

          2.  How  does  he  get  to  school ?

                  -  He  takes  the  tricycle  to  school .

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak