บล็อกของ english teacher

If Clauses

รูปภาพของ english teacher

            If Clauses หรือ Conditional Sentences

Tenses

รูปภาพของ english teacher

Present Simple Tense
ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย ความจริงตลอดไป
และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย

Pronoun คำที่ใช้แทนคำนาม

รูปภาพของ english teacher

Pronoun คือคำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ ดังนี้

1. Personal Pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมของประโยค ได้แก่คำว่า

Prepositions คำบุพบท

รูปภาพของ english teacher

1. การใช้ in on at กับเวลา

at ใช้ระบุเวลา ณ จุดใดจุดหนึ่ง เช่น

Nouns คำนาม

รูปภาพของ english teacher

คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของมีดังนี้

The plural of nouns (คำนามพหูพจน์)

1.คำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคำ

Adverbs กริยาวิเศษณ์

รูปภาพของ english teacher

คำกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยาหรือ
ขยายคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดต่างดังต่อไปนี้

Adjectives คำคุณศัพท์

รูปภาพของ english teacher

คำคุณศัพท์คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ที่สำคัญมีดังนี้

Descriptive adjectives

Article

รูปภาพของ english teacher

คำ article แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
A. Indefinite Article ได้แก่ a, an
B. Definite Article ได้แก่ the

A. Indefinite Article ได้แก่ a, an

หลักการใช้ a, an

Irregular Verbs

รูปภาพของ english teacher

Irregular Verbs
 
Infinitive  Past Simple  Past Participle Thai
become   became   become   กลายเป็น
begin   began    begun    เริ่มต้น
bend    bent   bent   โค้ง งอ
bet   bet    bet   พนัน
bite   bit   bitten (or bit) กัด ขบ ฉีก
bleed   bled    bled   เลือดออก
blow  blew   blown   พัด เป่า ตี

Gerunds กริยาที่เติม ing

รูปภาพของ english teacher

คือการนำเอาคำกริยามาเติม ing ทำหน้าที่เป็นประธานกริยา เป็นกรรมและใช้ในคำนามผสมมีลักษณะการใช้ดังนี้

1. ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาเช่น
Walking is good for your health.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 243 คน กำลังออนไลน์