บล็อกของ skksrisakul

แนะนำตนเอง

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนแนะนำตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน

สมัครสมาชิก Thaigoodview.com

รูปภาพของ skksrisakul

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน

            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทุกคนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิก Thaigoodview.com  ดังนี้ค่ะ

 ขั้นตอนการใช้งานบล็อกผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

ห้องเรียนครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

รูปภาพของ skksrisakul

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

งานที่ 1 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ 5 คะแนน

รูปภาพของ skksrisakul

งานที่ 1  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์  http://chon.nfe.go.th/naunggate/index.html แล้ว

            สรุปเนื้อหา พร้อมบอกแหล่งที่มา ส่งภายในเวลา วันที่ 31 ต.ค. 2553           

ห้องเรียนครูศรีสกูล โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

รูปภาพของ skksrisakul

สวัสดีค่ะ นักเรียนระดับชั้นม.ปลายทุกคน

ห้องเรียนเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนสองแคววิทยาคม โดย ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล

รูปภาพของ skksrisakul

ห้องเรียนครูศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 2/2553 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

CMS คืออะไร

รูปภาพของ skksrisakul

แสดงความคิดเห็น

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็น ต่อการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ในเรื่องของ

การเรียนการสอน สื่อการเรียน ตัวครูผู้สอน เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป  (5 คะแนน)

แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้

แบบทดสอบ

รูปภาพของ skksrisakul

ให้นักเรียนสร้างแบบทดสอบหรือสืบค้นในอินเตอร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น สร้างแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ พร้อมทั้งเฉลย ด้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์