บล็อกของ vnsritthikorn

นักเรียนที่ส่ง E-mail แล้ว ห้อง 2/2

รูปภาพของ vnsritthikorn

ด.ช. ณัฐวุฒิ ต๊ะน้อย ม.2/2 เลขที่ 1 

ด.ช. ภูเบศวร์ เครือแปง ม.202 เลขที่ 2

ด.ช. ยุทธนา  โพธิ์ผ่อง  ม.2/2  เลขที่  6

ด.ช มงคล    ใจพูม   ม.2/2  เลขที่ 7

ด.ช. อลงกรณ์ คดจันทึก ม.2/2 เลขที่ 8

ด.ช. ภัทรจิรุทร์ อินฟุ ม.202 เลขที่ 9

คุณรู้จักการใช้ EM แล้วหรือยัง

รูปภาพของ vnsritthikorn

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสารสนเทศ

รูปภาพของ vnsritthikorn

          การแก้ปัญหามีหลายวิธี ขึ้นกับชนิดของาน วิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งอาจแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ และการแก้ปัญหาอาจจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น จึงคว

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ vnsritthikorn

ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

รูปภาพของ vnsritthikorn
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

ห้องเรียน ม.3

รูปภาพของ vnsritthikorn

ให้นักเรียนสร้างงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรม PowerPoint จำนวน 12 สไลด์ (ร่วมหน้าปก คำนำ เนื้อหา ผู้จัดทำ)

ชิ้นงาน 10 คะแนน

การนำเสนอ 5 คะแนน

การจัดทำรูปเล่มส่ง 5 คะแนน

การกำจัดไวรัส

รูปภาพของ vnsritthikorn
การกำจัดไวรัส

คำแนะนำและการป้องกันไวรัส

รูปภาพของ vnsritthikorn
คำแนะนำและการป้องกันไวรัส
  • สำรองไฟล์ข้อมูลที่สำคัญ

การตรวจหาไวรัส

รูปภาพของ vnsritthikorn

การตรวจหาไวรัส

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

รูปภาพของ vnsritthikorn
อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์