บล็อกของ nureeyah

สร้างสรรค์งานเขียนด้วยทักษะ 7 ขั้นตอน

ข้อมูลส่วนตัวผู้วิจัย
ชื่อนางสาวทิพย์วรรณ  ทับแบน    ตำแหน่ง ครู 
เกิดวันที่    12    เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2525  
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่  201   ถนนเพชรเกษม   ตำบลบางแก้ว   อำเภอละอุ่น   จังหวัด ระนอง 

สอนพื้นฐาน...สานต่อความคิด

ข้อมูลส่วนตัวผู้วิจ้ย

ชื่อ-สกุล  นางสาวพฤศจิ  อุ่นอก

วัน/เดือน/ปีเกิด 15  พฤศจิกายน  2527

หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)


แนะนำตนเอง
ชื่อนายดุลลาภ   ตาเล๊ะ 
เกิดวันที่    1    เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2500  
ปัจจุบัน

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

 ข้อมูลส่วนตัวผู้วิจัย
ชื่อ นางสาวนูรีย๊ะ เปาะซา ตำแหน่ง ครู 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์