บล็อกของ Kanchit004

สาระข้น ความรู้เข้ม เติมเต็มทุกความคิด คณิตศาสตร์

รูปภาพของ Kanchit004

แนะนำเว็บบล็อกของครูครรชิตครับ เยี่ยมชมเว็บได้ที่นี่ครับ

Blog ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพของ Kanchit004

ทักษะการใช้กระดานดำ

รูปภาพของ Kanchit004

การสอนดนตรีกับคณิตศาสตร์ ....บูรณาการสมองด้านซ้ายและด้านขวา

รูปภาพของ Kanchit004

การสอนดนตรีกับคณิตศาสตร์ ....บูรณาการสมองด้านซ้ายและด้านขวา

การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่น

รูปภาพของ Kanchit004

การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่น

สอนคิดคณิตศาสตร์ (Thinking Method : Math )

รูปภาพของ Kanchit004

สอนคิดคณิตศาสตร์ (Thinking Method  : Math )

6 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ เคล็ดลับสำหรับเด็กเกลียดเลข

รูปภาพของ Kanchit004

เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์จะไม่ได้ตามวัยของเด็ก อย่างเช่นการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนต่างๆ เด็กจะไม่รู้ตามวัยที่ควรจะรู้
       

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

รูปภาพของ Kanchit004

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540 ; 106-134 จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่าเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยที่ค้นพบมี 47 วิธี ดังนี้
1. วิธีสอนแบบเวทคณิต (Vedic Mathematics)

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โครงการการวิจัยศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

รูปภาพของ Kanchit004

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 

โครงการการวิจัยศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

รูปภาพของ Kanchit004

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์