บล็อกของ banto9999

การพัฒนาโปรแกรมระบบสาระสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Quality Assurance System : QAS )

รูปภาพของ banto9999

การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์ ผ่านสื่อ ICT

รูปภาพของ banto9999

แบบกรอกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project – based Learning :PBL )

รูปภาพของ banto9999

แบบกรอกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

การพัฒนาทักษะการพูด โดยจัดประสบการณ์จริง ผ่านสื่อ ICT

รูปภาพของ banto9999

แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

โทรทัศน์วงจรปิด กับรายการนักข่าวรุ่นเยาว์ที่ บ้านโต

รูปภาพของ banto9999

 

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ สำหรับสามจังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพของ banto9999

หลักเกณฑ์วิทยฐานะ สำหรับสามจังหวัดชายแดนใต้  และ  4  อำเภอจังหวัดสงขลา

http://www.otepc.net/otepc04/files/1032-030452-1.pdf  ( หลักเกณฑ์ )

วิธีปลูก ต้นวาสนาอธิษฐาน

รูปภาพของ banto9999

วิธีปลูก ต้นวาสนาอธิษฐาน  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์