บล็อกของ sukie_028

การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครูโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบPEPCAR

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู  โดยใช้

การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ PEPCAR โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ

รูปภาพของ sukie_028

ชื่อเรื่อง       การประเมินผลโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอนซ่อมเสริม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การบวก ลบ คูณ ระคน โดยใช้แบบฝึ

รูปภาพของ sukie_028

ตอนที่ 1 ชื่อเรื่อง 

นวัตกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดย นายเจริญ บุญชะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนระแงะ

รูปภาพของ sukie_028

ตอนที่ 1 ชื่อ

Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพของ sukie_028

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 155 คน กำลังออนไลน์