บล็อกของ saowaree

การบริหารที่เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้เรียน

รูปภาพของ saowaree

การบริหารที่เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมครูและผู้เรียน
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์(กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ) ระดับปฐมวัย

รูปภาพของ saowaree

แนวความคิดประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย

รูปภาพของ saowaree

แนวความคิดประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ชื่อเรื่อง
 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มร่วมเรียนรายบุคคล  เพื่อพัฒนาการอ่าน  และการเขียนภาษาไทย

Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพของ saowaree

                   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์