บล็อกของ hun

การส่งเสริมการอ่านด้วย “วารสารนอกห้องเรียน” (อ.วิวัฒน์ ศรีเกิด)

รูปภาพของ hun
การผลิตสื่อในรูปแบบ Model Learning เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อ.นูรเอ็ฮซาน บอตอ)

รูปภาพของ hun

การผลิตสื่อในรูปแบบ Model Learning เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
กลุ่มสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Learning By Coordinating Group)วิชาชีววิทยา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(อ.อาลาวี วาเด็ง)

รูปภาพของ hun

        โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
บทคัดย่อ

นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(ผอ.นูรีฮัน เร็งมา)

รูปภาพของ hun

Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้

รูปภาพของ hun

 

 http://www.google.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์