บล็อกของ watsit

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการการเรียนรู้จาก “พระมี ผักพื้นบ้าน”

                                                 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการการเรียนรู้จาก              

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

การพัฒนาการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์


แบบบันทึกการดำเนินงาน
โรงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
................................................

การบริหารเพื่อปฏิรูปการศึกษา

 

การบริหารเพื่อปฏิรูปการศึกษา

การบริหารเพื่อปฏิรูปการศึกษา

                                                       การบริหารเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ความสำคัญ

Weblog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสามจังหวัดชายแดนใต้
กลางทุ่งนาเขียวขจี ที่ โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษานราธิวาส เขต 2  ก่อตั้งเมื่อ 17 พฤษภาคม  2497  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1  - ระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 152 คน กำลังออนไลน์