บล็อกของ stnwilailuk

ทบทวนความรู้เรื่องพหุนามและเอกนาม

รูปภาพของ stnwilailuk

                 

งานครั้งที่ 1 ชั้นม.2/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ครูวิไลลักษณ์ บัวชื่น

รูปภาพของ stnwilailuk

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นม.2/8 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85

งานครั้งที่ 1 ชั้นม.2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ครูวิไลลักษณ์ บัวชื่น

รูปภาพของ stnwilailuk

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นม.2/9 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85

งานครั้งที่ 1 ชั้นม.2/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ stnwilailuk

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นม.2/10 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85

ห้องเรียนครูวิไลลักษณ์ บัวชื่น โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

รูปภาพของ stnwilailuk

ห้องเรียนครูวิไลลักษณ์ บัวชื่น โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รูปภาพของ stnwilailuk

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์