บล็อกของ stncharuwan

งานครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนสรุปประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียนหน้าที่ 4 - 8 ลงกระดาษ เอ4 ตามตัวอย่างตารางด้านล่างพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

 

งานครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนสรุปประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียนหน้าที่ 4 - 8 ลงกระดาษ เอ4 ตามตัวอย่างตารางด้านล่างพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

 

งานครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนสรุปประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียนหน้าที่ 4 - 8 ลงกระดาษ เอ4 ตามตัวอย่างตารางด้านล่างพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ .... มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/53

รูปภาพของ stncharuwan

ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร

2. ทำงานอย่างไร

3. มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

ส่งงานภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 23.00 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์