บล็อกของ msw7606

ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

รูปภาพของ msw7606

1.การติดต่อสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่นี้ มีรากฐานมาจากอะไร จงยกตัวอย่าง

หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ msw7606

หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์

 

บทที่ 5

รูปภาพของ msw7606

บทที่ 5 ซอฟต์แวร์

1.ซอฟต์แวร์ทำงานด้วยระบบเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลประเภทใดบ้าง

คำถามหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

รูปภาพของ msw7606

คำถามหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยความจำรอง

โครงสร้างภายนอกของปอดหมู

รูปภาพของ msw7606

การหมุนเวียนเลือดของปลา

รูปภาพของ msw7606

โครงสร้างหัวใจ

รูปภาพของ msw7606

โครงสร้างของไต

รูปภาพของ msw7606

โรคที่เกียวกับระบบทางเดินหายใจ

รูปภาพของ msw7606

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รูปภาพของ msw7606

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์